FORUM WOLNE PSZCZOŁY

Pełna wersja: Nosemoza
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Warunki powstawania enzootii nosemozy

Doc. dr hab. Aleksandra Hartwig
Instytut Chorób Zakaźnych i inwazyjnych
Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
Wydz. Wet. SGGW -AR w Warszawie

Pszczelarstwo 1980 / 11

Epizootią określamy większą liczbę zachorowań powiązanych ze sobą w jeden łańcuch i występujących na  określonym terytorium. Do chorób zaraźliwych stale panujących w jakiejś  okolicy stosujemy określenie cnzootia. Masowe zachorowania wśród pszczół, które można określić mianem  epizootii, obserwowano już w średniowieczu w Irlandii (1443 r.), we Włoszech (1690 r.), na Śląsku (1717 r.), w  Anglii (1782 i 1837 i\). W ostatnich latach epizootia warrozy na terenie  Związku Radzieckiego, Bułgarii i Rumunii pochłonęła wiele tysięcy rodzin  pszczelich.

  W czasach gospodarki bartnej choroby zaraźliwe niszczyły jedynie pojedyncze rodziny lub kilka sąsiadujących. Doskonalenie gospodarki pasiecznej (wprowadzenie rozbieralnych i  przenośnych uli, wędrówki na pożytki, obrót materiałem hodowlanym) w  znacznym stopniu przyczynia się do  rozprzestrzeniania zaraźliwych cho- rób. Obecnie poprzez transport lotni- czy jedna chora pasieka produkująca  matki może rozprowadzić chorobę na- wet na teren kilku państw czy kontynentów.  Nosemoza zwykle przebiega w postaci enzootii utrzymując się przez  długi czas w pasiekach, do których została zawleczona. Przebieg epizootii czy enzootii uzależniony jest od: 1) obecności i inwazyjności zarazka, 2) wrażliwości zwierząt, 3) warunków  sprzyjających rozwinięciu się choroby.Epizootią określamy większą liczbę zachorowań powiązanych ze sobą w jeden łańcuch i występujących na  określonym terytorium. Do chorób zaraźliwych stale panujących w jakiejś  okolicy stosujemy określenie cnzootia. Masowe zachorowania wśród pszczół, które można określić mianem  epizootii, obserwowano już w średniowieczu w Irlandii (1443 r.), we Włoszech (1690 r.), na Śląsku (1717 r.), w  Anglii (1782 i 1837 i\). W ostatnich latach epizootia warrozy na terenie  Związku Radzieckiego, Bułgarii i Rumunii pochłonęła wiele tysięcy rodzin  pszczelich.

  W czasach gospodarki bartnej choroby zaraźliwe niszczyły jedynie pojedyncze rodziny lub kilka sąsiadujących. Doskonalenie gospodarki pasiecznej (wprowadzenie rozbieralnych i  przenośnych uli, wędrówki na pożytki, obrót materiałem hodowlanym) w  znacznym stopniu przyczynia się do  rozprzestrzeniania zaraźliwych cho- rób. Obecnie poprzez transport lotni- czy jedna chora pasieka produkująca  matki może rozprowadzić chorobę na- wet na teren kilku państw czy kontynentów.  

Nosemoza zwykle przebiega w postaci enzootii utrzymując się przez  długi czas w pasiekach, do których została zawleczona. Przebieg epizootii czy enzootii uzależniony jest od: 1) obecności i inwazyjności zarazka, 2) wrażliwości zwierząt, 3) warunków  sprzyjających rozwinięciu się choroby.
Preparaty ziołowe w zapobieganiu i leczeniu nosemozy
Pszczelarstwo 1981 / 01
https://drive.google.com/open?id=0Bwxpv2SnmEHyM0ZwWkhhdkZvWnc
O końskim szczawiu raz jeszcze
Pszczelarstwo 1981 / 10

Kontynuacja poprzedniego artykułu wrzuconego powyżej
Przyczynek do poznania nosemozy w warunkach klimatycznych Pomorza Zachodniego
Dr Jarosław Prabucki — AR w Szczecinie
Lek. wet. Mieczysław Wertejuk — WZHW w Szczecinie
Mgr Bożena Chuda Mickiewicz — AR w Szczecinie

Pszczelarstwo 1982 / 05
https://drive.google.com/open?id=0Bwxpv2SnmEHyeUt3VmJvZ2dfcTA
.Prof, dr hab. Aleksandra Hartwig
NOSEMOZA - najgroźniejsza choroba przewodu pokarmowego pszczół
Pszczelarstwo 1991 / 04