FORUM WOLNE PSZCZOŁY

Pełna wersja: pszczoły zimowe i rewersantki
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
https://www.researchgate.net/profile/Aneta_Strachecka/publication/262153609_Rewersja_procesu_starzenia_u_pszczol_miodnych_Apis_mellifera/links/0c960536c9ebc66fc1000000/Rewersja-procesu-starzenia-u-pszczol-miodnych-Apis-mellifera.pdf
Rewersja procesu starzenia u pszczół miodnych
(Apis mellifera)?
MILENA BAJDA, ANETA STRACHECKA, JERZY PALEOLOG
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Robotnice wchodzące w okres zimowania zawieszają
wszelkie prace, nie karmią larw, których w tym
okresie nie ma, skupiając się na wytwarzaniu ciepła.
Ich metabolizm zostaje spowolniony, a biologiczne
procesy starzenia wstrzymane. Z punktu widzenia polietyzmu
wiekowego robotnica zatrzymuje się w rozwoju
na funkcji karmicielki i trwa tak aż do wiosny,
kiedy zacznie karmić larwy i dalej się starzeć. Znaczne
przedłużenie życia pszczół można uzyskać także latem
„zabierając” im pracę i ograniczając dietę.

Jak już wykazano, pszczoły zimowe mogą opóźnić
swe starzenie biologiczne (potrafiąc je zatrzymać
w stadium karmicielki), a robotnice rewersujące mogą
nawet je cofnąć (rewersja behawioralna). Co więcej,
rewersji towarzyszy nie tylko fizjologiczne odmłodzenie
niektórych tkanek, ale także znaczne wydłużenie
okresu życia (od 75 do 135 dni) (6), czego nie spotkano
dotychczas u innych zwierząt. Interesujące jest to, że
temu procesowi robotnice podlegają tylko wtedy, gdy
zaistnieje nagła, zagrażająca bytowi rodziny potrzeba,
a nie „od tak” w celu wydłużenia sobie życia.

Obniżenie stężenia hormonu
juwenilnego i wzrost witelogeniny podczas rewersji
przywraca także funkcjonalność hemocytów w hemolimfie,
zwiększa odporność, a tym samym niweluje
skutki procesu starzenia w porównaniu do pszczół
lotnych (3, 7). W ostatniej części życia zmniejsza się
odporność organizmu, czyli dochodzi do stopniowej
immunosupresji. Okazało się, że pszczoły rewersantki
charakteryzuje odwrócenie immunosupresji (3), czyli
częściowe odnowienie potencjału immunologicznego
zmniejszonego w wyniku starzenia.

Niektóre pszczoły lotne nie są w stanie zrewersować
i starzeją się (57), kontynuując funkcję zbieraczek
niezależnie od sytuacji panującej w rodzinie pszczelej.
Od czego więc zależy, że jedne robotnice są w stanie
zmienić zachowanie i metabolizm, w konsekwencji
odmładzając się, a inne nie?

y rewersji niż pszczoły z dwóch pozostałych
grup. Koresponduje to z spostrzeżeniem, że u młodszych
zbieraczek, które krótko przebywały na zewnątrz
ula, istniało większe prawdopodobieństwo powrotu
(rewersji) do prac typowo ulowych niż u starszych
pszczół lotnych (24, 41). Intensywnie latające zbieraczki,
na które duży wpływ mają promieniowanie
słoneczne i temperatura (60), mają bowiem zmienioną
ekspresję genów w poszczególnych tkankach
w porównaniu z pszczołami ulowymi, co wpływa na
skracanie ich życia (34), dlatego pszczoła dłużej peł-
niąca funkcje zbieraczki ma krótszy oczekiwany czas
życia. Konsekwentnie, Rueppell i wsp. (43) zauważyli,
że gdy pszczoła była zmuszona dłużej pozostawać
w ulu i jej przejście z pszczoły ulowej w zbieraczkę
było opóźnione, wydłużała czas swojego życia w porównaniu
z pszczołami, które przeszły w kolejny etap
życia w sposób naturalny
[Obrazek: attachment.php?aid=1102]

Overwintering honey bees: biology and management
Mehmet Ali Do¨ ke, Maryann Frazier and Christina M Grozinger
ScienceDirect
http://ento.psu.edu/pollinators/publications/overwintering-honey-bees-biology-and-management
(22.10.2017, 17:40)Borówka napisał(a): [ -> ](,,,)odmładzając się, a inne nie?

y rewersji niż pszczoły z dwóch pozostałych
grup. 
Mógłbyś dopowiedzieć urwane - dpokleję Uśmiech