FORUM WOLNE PSZCZOŁY - Regulamin forum Wolne Pszczoły

Pszczelarzu, Forumowiczu,

Odwiedziłeś właśnie Forum Stowarzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły”.

Pamiętaj, że trafiłeś do społeczności, która inaczej postrzega sposób prowadzenia naszych małych biznesów pszczelarskich i problemy pszczół, a przede wszystkim szuka alternatywnych – naturalnych – rozwiązań tych problemów. Prosimy więc, żebyś uszanował tą odrębność. Mamy pełną świadomość, że nie wszystko co robimy sprzyja zwiększeniu pszczelich plonów i nie wszystko zgodne jest z nowoczesnymi trendami pszczelarstwa komercyjnego. Ale też nie zawsze o to nam chodzi.
Celami naszej małej społeczności i tego forum są:

 1. propagowanie zasad pszczelarstwa naturalnego;
 2. wspieranie pszczelarstwa naturalnego, w tym w szczególności bezramkowego, bezwęzowego, małokomórkowego;
 3. popularyzowanie zasad ochrony środowiska, a także bioróżnorodności, w tym zwłaszcza wśród owadów zapylających i w samym gatunku pszczoły miodnej;
 4. wspieranie selekcji pszczoły odpornej na choroby i pasożyty, a zwłaszcza na roztocze varroa destructor;
 5. popularyzowanie wśród pszczelarzy potrzeby odejścia od stałego wspomagania lekami chemicznymi pasiek;
 6. popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich, zwłaszcza pochodzących z pasiek nieskażonych przez chemiczne metody leczenia chorób pszczelich.

Prosimy, na naszym forum pisz i czytaj posty właśnie w duchu tych celów i staraj się je zachować w swoich wypowiedziach. Dopuszczamy na forum wszelkie tematy związane z pszczelarstwem, za wyjątkiem tych, które jawnie sprzeciwiają się celom powstania tego forum (na przykład propagowanie tzw. „twardej chemii” w leczeniu warrozy, niszczenie bioróżnorodności gatunku pszczoły miodnej).

Twoja obecność i aktywność jest bardzo mile widziana, jeżeli przyjmiesz jako własny cel istnienia tego forum i zachowasz lub przyjmiesz do wiadomości, również kilka poniżej wskazanych zasad.

 1. Rejestracja tu jest dobrowolna, w każdej też chwili możesz opuścić naszą społeczność;
 2. Na forum można posiadać tylko jedno konto. Użytkowanie forum jest bezpłatne;
 3. Twoje posty stają się własnością prowadzących forum, ale mogą być wykorzystane tylko do propagowania Twoich poglądów. Administratorzy forum nie muszą usuwać postów na Twój wniosek;
 4. Na forum obowiązują ogólnie przyjęte zasady kultury i netykiety. Uszanuj poglądy innych, zapoznaj się z nimi i skrytykuj jeśli trzeba, ale nie obrażaj tych, którzy je wygłaszają. Tak jak każda rodzina pszczela jest inna, tak samo inne są wizje i poglądy pszczelarzy. To, że ktoś nie zgadza się z Tobą nie znaczy, że robi źle!;
 5. Administratorzy forum na zasadzie własnej swobodnej i racjonalnej oceny Twoich wypowiedzi, mogą kasować posty, zawiesić Cię na czas wyjaśnienia sprawy lub na czas określony, a także skasować Twoje konto, jeżeli będziesz wygłaszał treści jawnie sprzeciwiające się zasadom obowiązującym na forum lub jego celom. W zależności od tego co zrobisz może to być poprzedzone ostrzeżeniem, ale nie musi;
 6. Administratorzy będą usuwać treści niezgodne z celami forum, nielegalne, wulgarne, pornograficzne, zdezaktualizowane, obraźliwe i spam;
 7. Administratorzy forum nie odpowiadają za treści lub ogłoszenia tu zamieszczone;
 8. Forum nie służy do załatwiania prywatnych spraw. Ogłoszenia można zamieszczać tylko w specjalnie wydzielonych działach.
 9. Administratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu forum w każdym czasie.


Serdecznie Witamy