Regulamin Forum "Wolne Pszczoły"

Regulamin Forum "Wolne Pszczoły"


Pszczelarzu, Forumowiczu,

Odwiedziłeś właśnie Forum Stowarzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły”.


Pamiętaj, że trafiłeś do społeczności, która inaczej postrzega sposób prowadzenia naszych małych biznesów pszczelarskich i problemy pszczół, a przede wszystkim szuka alternatywnych – naturalnych – rozwiązań tych problemów. Prosimy więc, żebyś uszanował tą odrębność. Mamy pełną świadomość, że nie wszystko co robimy sprzyja zwiększeniu pszczelich plonów i nie wszystko zgodne jest z nowoczesnymi trendami pszczelarstwa komercyjnego. Ale też nie zawsze o to nam chodzi.
Celami naszej małej społeczności i tego forum są:
 1. propagowanie zasad pszczelarstwa naturalnego;
 2. wspieranie pszczelarstwa naturalnego, w tym w szczególności bezramkowego, bezwęzowego, małokomórkowego;
 3. popularyzowanie zasad ochrony środowiska, a także bioróżnorodności, w tym zwłaszcza wśród owadów zapylających i w samym gatunku pszczoły miodnej;
 4. wspieranie selekcji pszczoły odpornej na choroby i pasożyty, a zwłaszcza na roztocze varroa destructor;
 5. popularyzowanie wśród pszczelarzy potrzeby odejścia od stałego wspomagania lekami chemicznymi pasiek;
 6. popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich, zwłaszcza pochodzących z pasiek nieskażonych przez chemiczne metody leczenia chorób pszczelich.
Prosimy, na naszym forum pisz i czytaj posty właśnie w duchu tych celów i staraj się je zachować w swoich wypowiedziach. Dopuszczamy na forum wszelkie tematy związane z pszczelarstwem, za wyjątkiem tych, które jawnie sprzeciwiają się celom powstania tego forum (na przykład propagowanie tzw. „twardej chemii” w leczeniu warrozy, niszczenie bioróżnorodności gatunku pszczoły miodnej).

Twoja obecność i aktywność jest bardzo mile widziana, jeżeli przyjmiesz jako własny cel istnienia tego forum i zachowasz lub przyjmiesz do wiadomości, również kilka poniżej wskazanych zasad.
 1. Rejestracja tu jest dobrowolna, w każdej też chwili możesz opuścić naszą społeczność;
 2. Na forum można posiadać tylko jedno konto. Użytkowanie forum jest bezpłatne;
 3. Twoje posty stają się własnością prowadzących forum, ale mogą być wykorzystane tylko do propagowania Twoich poglądów. Administratorzy forum nie muszą usuwać postów na Twój wniosek;
 4. Na forum obowiązują ogólnie przyjęte zasady kultury i netykiety. Uszanuj poglądy innych, zapoznaj się z nimi i skrytykuj jeśli trzeba, ale nie obrażaj tych, którzy je wygłaszają. Tak jak każda rodzina pszczela jest inna, tak samo inne są wizje i poglądy pszczelarzy. To, że ktoś nie zgadza się z Tobą nie znaczy, że robi źle!;
 5. Administratorzy forum na zasadzie własnej swobodnej i racjonalnej oceny Twoich wypowiedzi, mogą kasować posty, zawiesić Cię na czas wyjaśnienia sprawy lub na czas określony, a także skasować Twoje konto, jeżeli będziesz wygłaszał treści jawnie sprzeciwiające się zasadom obowiązującym na forum lub jego celom. W zależności od tego co zrobisz może to być poprzedzone ostrzeżeniem, ale nie musi;
 6. Administratorzy będą usuwać treści niezgodne z celami forum, nielegalne, wulgarne, pornograficzne, zdezaktualizowane, obraźliwe i spam;
 7. Administratorzy forum nie odpowiadają za treści lub ogłoszenia tu zamieszczone;
 8. Forum nie służy do załatwiania prywatnych spraw. Ogłoszenia można zamieszczać tylko w specjalnie wydzielonych działach.
 9. Administratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu forum w każdym czasie.