Znalezione w necie
(26.08.2018, 07:28)flamenco108 napisał(a):
(25.08.2018, 23:48)alientresor napisał(a): Wyniki diagnostyki w kierunku DWV w nieleczonej pasiece:
Z szybkiego przeglądu wynika, że jest to zawodowa lub półzawodowa pasieka, która m.in. sprzedaje matki i prowadzi czasem sztuczne unasiennianie w ramach swojego programu hodowlanego. Nie leczy od ponad 9 lat. Lokalizacja: Montana, USA.

A takie podsumowanie o TF, napisał na swojej firmowej stronie.
https://www.stevensbeeco.com/single-post/2018/05/30/To-treat-or-not-to-treat-that-is-the-question

"Chociaż uważam, że naturalna selekcja jest skutecznym narzędziem do hodowli na odporne cechy, nie zalecałbym nieleczenia jako ogólnego sposobu pszczelarzenia dla nie grzebiących w ulach i nie manipulujących pszczołami (hands-off) hobbystów. Chowanie głowy w piasek, aby  ignorować potencjalne problemy, nie jest dobre. Roztocza i choroby są prawdziwym zagrożeniem i mogą zostać rozprzestrzenione na sąsiednie kolonie poprzez rabowanie (mite bomb przyp. tłum.). Pszczoły mają tendencję do rabowania słabszych kolonii podczas niedoborów nektaru, co niewątpliwie może powodować rozprzestrzenianie się roztoczy i chorób. Nie mówię, że nie da się tego zrobić na poziomie hobbystów, ale trzeba mieć gotowe źródło odpornych zapasów, aby wymienić matkę w problematycznych ulach lub zrobić nukleusy, aby zredukować straty. Cokolwiek mniej niż taki plan, może być problematyczne dla Twojego zrównoważonego rozwoju i potencjalnie powodować problemy dla sąsiednich uli.


     Jeśli chcesz wypróbować podejście wolne od leczenia, poleciłbym kilka rzeczy, aby w tym wytrwać. Przede wszystkim stań się biegły w hodowli matek. Dotyczy to zarówno pasiek TF i T. Jest to cenna umiejętność i otwiera wiele drzwi w pszczelarstwie. Po drugie, należy nabyć pogłowie od kogoś kto aktywnie je wyselekcjonował w zestaw cech odpornych na roztocza i choroby. Selekcjonowanie rojów i generalnie pszczół komercyjnych będzie trudnym zadaniem w którym być może polegniesz, a prawdopodobnie stracisz wiele pszczół. Wybierz coś z cechami VSH, Higienicznymi lub grooming, aby dodać sprawdzone cechy odporności do puli Twoich genów. Po trzecie, nie rozpieszczaj słabych lub chorych kolonii, wymieniaj w nich matki jak najszybciej. Jeśli w łatwy sposób będziesz mógł mieć matki z odpornego stada, będziesz mniej wahać się przed szczypaniem się przed wymianą matek i genów, które nie mają żadnej odporności w upadających pniach. Skupienie się na tych trzech rzeczach całkowicie odwróciło moją pracę i bardzo dobrze może obrócić Twoją."

"While I do feel natural selection is an effective breeding tool for resistant traits, I wouldn't recommend treatment free as a general management style for most hobbyist "hands off" beekeepers. Pulling an "ostrich maneuver" and keeping your head in the sand ignoring potential issues is not good. Mites and diseases are a real threat, and can be spread to neighboring colonies through robbing. Bees are prone to robbing weaker colonies during nectar dearths, which can undoubtedly spread mites and diseases. I'm not saying it can't be done on a hobbyist level, but you need to have a ready supply of resistant stock to requeen problem colonies, or to make splits to replace any losses.  Anything less than this can be problematic for your sustainability, and potentially cause issues to neighboring hives. 

     If you want to try the treatment free approach, I would recommend a few things to be sustainable.  First and foremost, become proficient at queen rearing. This goes for treatment free and those following standard beekeeping practices. This is a valuable skill and opens many doors in beekeeping. Secondly, acquire stock that someone has actively selected for mite and disease resistant traits to start off.  Sifting through swarms and general commercial stock will be a hard row to hoe and you will likely lose a lot of bees in the process. Pick something with concentrated VSH, Hygienic, or grooming tendencies to add proven resistance traits to your gene pool.  Thirdly, don't coddle weak or diseased colonies, requeen them asap. If you can  yield quality queens from resistant stock readily, you'll be less hesitant about pinching and replacing queens lacking any level of resistance and changing the failing genes in the colony. Focusing on these three things completely turned around my operation and very well may turn around yours.       
Cytuj ten post


Wiadomości w tym wątku
Znalezione w necie - emzarek - 12.03.2017, 10:34
RE: Znalezione w necie - bonluk - 12.03.2017, 10:47
RE: Znalezione w necie - Popszczelony - 13.03.2017, 09:40
RE: Znalezione w necie - bonluk - 13.04.2017, 12:31
RE: Znalezione w necie - pastaga - 27.04.2017, 05:14
RE: Znalezione w necie - bonluk - 27.04.2017, 06:12
RE: Znalezione w necie - Czarek - 27.04.2017, 08:27
Znalezione w necie - emzarek - 27.04.2017, 23:08
RE: Znalezione w necie - Bączek - 07.05.2017, 07:25
RE: Znalezione w necie - emzarek - 17.05.2017, 19:25
RE: Znalezione w necie - bzyki1991 - 01.02.2018, 23:18
RE: Znalezione w necie - Borówka - 17.05.2017, 20:00
RE: Znalezione w necie - bonluk - 19.05.2017, 19:48
RE: Znalezione w necie - Miecho - 24.05.2017, 21:20
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 25.05.2017, 07:22
RE: Znalezione w necie - Borówka - 04.06.2017, 13:44
Znalezione w necie - kosz85 - 05.06.2017, 22:18
RE: Znalezione w necie - pastaga - 10.06.2017, 22:31
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 11.06.2017, 08:44
RE: Znalezione w necie - MN - 12.06.2017, 08:06
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 12.06.2017, 08:21
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 12.06.2017, 08:25
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 12.06.2017, 08:47
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 12.06.2017, 09:25
RE: Znalezione w necie - Borówka - 12.06.2017, 09:59
RE: Znalezione w necie - Borówka - 12.06.2017, 09:53
RE: Znalezione w necie - MN - 12.06.2017, 08:28
RE: Znalezione w necie - Borówka - 12.06.2017, 14:53
RE: Znalezione w necie - Popszczelony - 19.06.2017, 10:13
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 19.06.2017, 10:22
RE: Znalezione w necie - Borówka - 19.06.2017, 10:32
RE: Znalezione w necie - Popszczelony - 19.06.2017, 10:43
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 20.06.2017, 13:59
RE: Znalezione w necie - Czarek - 21.06.2017, 10:46
RE: Znalezione w necie - Borówka - 21.06.2017, 10:49
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 21.06.2017, 10:57
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 21.06.2017, 11:36
RE: Znalezione w necie - Czarek - 21.06.2017, 17:22
RE: Znalezione w necie - emzarek - 18.07.2017, 07:58
RE: Znalezione w necie - emzarek - 23.07.2017, 09:29
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 10.08.2017, 07:24
RE: Znalezione w necie - emzarek - 10.08.2017, 07:27
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 10.08.2017, 07:28
RE: Znalezione w necie - emzarek - 10.08.2017, 09:12
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 10.08.2017, 09:30
RE: Znalezione w necie - Popszczelony - 28.08.2017, 15:54
RE: Znalezione w necie - emzarek - 28.08.2017, 16:46
RE: Znalezione w necie - Bączek - 08.09.2017, 06:44
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 08.09.2017, 07:30
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 08.09.2017, 12:41
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 22.09.2017, 11:12
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 22.09.2017, 10:57
RE: Znalezione w necie - kubi - 11.10.2017, 21:31
RE: Znalezione w necie - kubi - 11.10.2017, 21:33
Znalezione w necie - emzarek - 04.11.2017, 16:45
RE: Znalezione w necie - bonluk - 04.11.2017, 17:54
RE: Znalezione w necie - Bączek - 21.11.2017, 06:14
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 21.11.2017, 07:31
RE: Znalezione w necie - Borówka - 21.11.2017, 10:12
RE: Znalezione w necie - Bączek - 21.11.2017, 18:56
RE: Znalezione w necie - Borówka - 21.11.2017, 20:34
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 21.11.2017, 11:47
RE: Znalezione w necie - Bączek - 22.11.2017, 06:11
RE: Znalezione w necie - Borówka - 22.11.2017, 10:05
RE: Znalezione w necie - Borówka - 29.07.2019, 08:10
RE: Znalezione w necie - Bączek - 22.11.2017, 18:40
RE: Znalezione w necie - Borówka - 22.11.2017, 22:05
RE: Znalezione w necie - Bączek - 23.11.2017, 06:19
RE: Znalezione w necie - Borówka - 23.11.2017, 10:18
RE: Znalezione w necie - pastaga - 23.11.2017, 15:09
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 23.11.2017, 09:10
RE: Znalezione w necie - Adam1969 - 23.11.2017, 09:28
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 23.11.2017, 09:36
RE: Znalezione w necie - Adam1969 - 23.11.2017, 10:22
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 23.11.2017, 09:31
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 23.11.2017, 10:30
RE: Znalezione w necie - Borówka - 23.11.2017, 10:32
RE: Znalezione w necie - Adam1969 - 23.11.2017, 14:27
RE: Znalezione w necie - Bączek - 24.11.2017, 06:20
RE: Znalezione w necie - Czarek - 25.11.2017, 11:58
RE: Znalezione w necie - Borówka - 27.11.2017, 11:17
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 06.12.2017, 07:34
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 06.12.2017, 07:58
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 06.12.2017, 08:52
RE: Znalezione w necie - MN - 06.12.2017, 08:11
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 06.12.2017, 08:18
RE: Znalezione w necie - MN - 06.12.2017, 09:03
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 06.12.2017, 09:10
RE: Znalezione w necie - Borówka - 06.12.2017, 09:57
RE: Znalezione w necie - Borówka - 06.12.2017, 12:27
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 06.12.2017, 13:32
RE: Znalezione w necie - Borówka - 06.12.2017, 13:43
RE: Znalezione w necie - Borówka - 06.12.2017, 13:53
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 09.12.2017, 21:36
RE: Znalezione w necie - Borówka - 09.12.2017, 22:26
RE: Znalezione w necie - Adam1969 - 09.12.2017, 22:51
RE: Znalezione w necie - Borówka - 30.07.2019, 18:07
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 09.12.2017, 23:51
RE: Znalezione w necie - bonluk - 10.12.2017, 10:39
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 18.12.2017, 15:45
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 18.12.2017, 18:13
RE: Znalezione w necie - Borówka - 18.12.2017, 18:33
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 19.12.2017, 08:31
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 18.12.2017, 18:35
RE: Znalezione w necie - pastaga - 22.12.2017, 15:07
RE: Znalezione w necie - Popszczelony - 02.01.2018, 12:38
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 03.01.2018, 08:27
RE: Znalezione w necie - Borówka - 03.01.2018, 08:37
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 03.01.2018, 09:01
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 03.01.2018, 14:35
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 03.01.2018, 14:51
RE: Znalezione w necie - Czarek - 03.01.2018, 23:03
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 05.01.2018, 10:49
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 05.01.2018, 11:20
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 05.01.2018, 11:24
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 05.01.2018, 11:41
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 05.01.2018, 11:52
RE: Znalezione w necie - emzarek - 05.01.2018, 14:12
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 05.01.2018, 14:25
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 05.01.2018, 14:43
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 05.01.2018, 17:25
RE: Znalezione w necie - Borówka - 05.01.2018, 17:29
Znalezione w necie - kosz85 - 05.01.2018, 21:55
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 10.01.2018, 16:04
RE: Znalezione w necie - Borówka - 10.01.2018, 16:38
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 10.01.2018, 17:01
RE: Znalezione w necie - Borówka - 10.01.2018, 17:06
RE: Znalezione w necie - Borówka - 17.01.2018, 07:52
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 17.01.2018, 09:03
RE: Znalezione w necie - bonluk - 17.01.2018, 09:07
RE: Znalezione w necie - Borówka - 17.01.2018, 09:17
RE: Znalezione w necie - Popszczelony - 17.01.2018, 09:11
RE: Znalezione w necie - Borówka - 17.01.2018, 10:01
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 17.01.2018, 10:13
Znalezione w necie - filip oliver - 17.01.2018, 21:43
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 18.01.2018, 00:38
RE: Znalezione w necie - Popszczelony - 18.01.2018, 08:40
RE: Znalezione w necie - emzarek - 18.01.2018, 08:50
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 02.02.2018, 09:18
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 02.02.2018, 09:35
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 18.01.2018, 13:41
RE: Znalezione w necie - Popszczelony - 25.01.2018, 16:56
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 16.02.2018, 14:49
RE: Znalezione w necie - Borówka - 21.02.2018, 19:52
RE: Znalezione w necie - Czarek - 22.02.2018, 19:36
RE: Znalezione w necie - Modliszqa - 22.02.2018, 19:59
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 22.02.2018, 20:08
RE: Znalezione w necie - michal79 - 22.02.2018, 20:36
RE: Znalezione w necie - alientresor - 22.02.2018, 22:09
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 28.02.2018, 14:54
RE: Znalezione w necie - alientresor - 02.03.2018, 09:10
RE: Znalezione w necie - Borówka - 02.03.2018, 13:06
RE: Znalezione w necie - Czarek - 02.03.2018, 19:41
RE: Znalezione w necie - michal79 - 12.03.2018, 11:38
RE: Znalezione w necie - Borówka - 12.03.2018, 11:50
RE: Znalezione w necie - michal79 - 12.03.2018, 12:33
RE: Znalezione w necie - jasisz - 22.03.2018, 22:55
RE: Znalezione w necie - Borówka - 22.03.2018, 23:19
RE: Znalezione w necie - Miecho - 22.05.2018, 20:03
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 01.06.2018, 05:49
RE: Znalezione w necie - Bączek - 03.06.2018, 05:22
Znalezione w necie - emzarek - 10.06.2018, 16:31
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 10.06.2018, 16:45
RE: Znalezione w necie - michal79 - 11.06.2018, 11:31
Znalezione w necie - emzarek - 24.07.2018, 17:01
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 24.07.2018, 19:26
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 24.07.2018, 21:02
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 24.07.2018, 22:26
RE: Znalezione w necie - michal79 - 24.07.2018, 22:40
RE: Znalezione w necie - regulus - 25.07.2018, 05:43
RE: Znalezione w necie - Borówka - 25.07.2018, 06:42
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 25.07.2018, 07:15
RE: Znalezione w necie - Borówka - 25.07.2018, 07:29
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 25.07.2018, 07:43
RE: Znalezione w necie - michal79 - 25.07.2018, 09:53
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 25.07.2018, 10:26
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 09.10.2018, 12:05
Znalezione w necie - emzarek - 25.07.2018, 09:18
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 25.07.2018, 10:39
RE: Znalezione w necie - emzarek - 25.07.2018, 12:07
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 25.07.2018, 12:52
RE: Znalezione w necie - regulus - 25.07.2018, 12:52
RE: Znalezione w necie - michal79 - 25.07.2018, 13:36
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 25.07.2018, 13:49
RE: Znalezione w necie - michal79 - 25.07.2018, 15:02
RE: Znalezione w necie - Adam1969 - 25.07.2018, 15:14
RE: Znalezione w necie - michal79 - 30.07.2018, 08:12
RE: Znalezione w necie - regulus - 31.07.2018, 06:37
RE: Znalezione w necie - michal79 - 31.07.2018, 07:23
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 31.07.2018, 09:18
RE: Znalezione w necie - Bączek - 18.08.2018, 06:27
Znalezione w necie - alientresor - 25.08.2018, 23:48
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 26.08.2018, 07:28
RE: Znalezione w necie - Borówka - 27.08.2018, 13:45
RE: Znalezione w necie - Borówka - 27.08.2018, 07:17
RE: Znalezione w necie - michal79 - 09.10.2018, 12:27
RE: Znalezione w necie - pastaga - 21.10.2018, 08:17
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 21.10.2018, 19:39
RE: Znalezione w necie - Borówka - 21.10.2018, 08:40
RE: Znalezione w necie - pastaga - 22.10.2018, 05:52
RE: Znalezione w necie - Borówka - 03.11.2018, 14:06
Znalezione w necie - emzarek - 03.11.2018, 18:25
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 18.11.2018, 20:56
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 18.11.2018, 21:28
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 19.11.2018, 12:02
RE: Znalezione w necie - Borówka - 19.11.2018, 12:12
RE: Znalezione w necie - Borówka - 02.01.2019, 15:07
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 02.01.2019, 21:58
RE: Znalezione w necie - bonluk - 03.01.2019, 08:28
Znalezione w necie - alientresor - 02.01.2019, 22:04
RE: Znalezione w necie - michal79 - 02.01.2019, 23:38
RE: Znalezione w necie - Krzyżak - 03.01.2019, 00:32
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 03.01.2019, 09:13
RE: Znalezione w necie - bonluk - 03.01.2019, 09:20
RE: Znalezione w necie - kubi - 03.01.2019, 22:58
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 07.01.2019, 12:46
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 08.01.2019, 10:50
RE: Znalezione w necie - Adam1969 - 10.01.2019, 21:31
RE: Znalezione w necie - Jacuch - 07.01.2019, 21:42
RE: Znalezione w necie - Borówka - 10.01.2019, 19:10
RE: Znalezione w necie - jasisz - 26.02.2019, 10:55
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 26.02.2019, 11:00
RE: Znalezione w necie - kosz85 - 26.02.2019, 11:31
RE: Znalezione w necie - Borówka - 26.02.2019, 11:48
RE: Znalezione w necie - truten1974 - 27.02.2019, 21:56
RE: Znalezione w necie - truten1974 - 27.02.2019, 22:02
RE: Znalezione w necie - ErykB11 - 18.04.2019, 15:48
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 24.03.2019, 19:20
RE: Znalezione w necie - Borówka - 23.04.2019, 18:26
RE: Znalezione w necie - bonluk - 08.05.2019, 20:24
RE: Znalezione w necie - regulus - 09.05.2019, 06:59
RE: Znalezione w necie - Borówka - 09.05.2019, 07:50
RE: Znalezione w necie - Borówka - 06.06.2019, 20:37
RE: Znalezione w necie - marbert - 09.05.2019, 16:22
RE: Znalezione w necie - Borówka - 16.05.2019, 21:13
RE: Znalezione w necie - Borówka - 16.05.2019, 20:32
RE: Znalezione w necie - regulus - 07.06.2019, 06:05
RE: Znalezione w necie - Borówka - 07.06.2019, 08:12
RE: Znalezione w necie - regulus - 07.06.2019, 17:08
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 07.06.2019, 20:17
RE: Znalezione w necie - Borówka - 12.06.2019, 06:38
RE: Znalezione w necie - joska - 29.06.2019, 16:02
RE: Znalezione w necie - michal79 - 18.07.2019, 09:39
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 18.07.2019, 10:02
RE: Znalezione w necie - Borówka - 29.07.2019, 08:16
RE: Znalezione w necie - pastaga - 29.07.2019, 16:57
Znalezione w necie - Borówka - 29.07.2019, 17:39
RE: Znalezione w necie - pastaga - 29.07.2019, 18:12
Znalezione w necie - Borówka - 29.07.2019, 18:23
RE: Znalezione w necie - Borówka - 30.07.2019, 10:04
RE: Znalezione w necie - Borówka - 11.08.2019, 13:13
RE: Znalezione w necie - Borówka - 11.08.2019, 15:00
RE: Znalezione w necie - Borówka - 13.08.2019, 12:35
RE: Znalezione w necie - Borówka - 24.08.2019, 08:50
RE: Znalezione w necie - Borówka - 03.09.2019, 17:31
RE: Znalezione w necie - pastaga - Wczoraj, 05:20
RE: Znalezione w necie - Borówka - Wczoraj, 11:50
RE: Artykuły na www - Bączek - 13.04.2017, 10:56
RE: Artykuły na www - bonluk - 13.04.2017, 11:44
RE: Znalezione w necie - flamenco108 - 13.04.2017, 12:25
RE: Znalezione w necie - Borówka - 26.04.2019, 09:44
dzisiaj przeczytane - truten1974 - 25.01.2019, 22:37
RE: dzisiaj przeczytane - Jacuch - 25.01.2019, 23:52
RE: dzisiaj przeczytane - bonluk - 26.01.2019, 09:59
RE: dzisiaj przeczytane - truten1974 - 26.01.2019, 10:30
RE: dzisiaj przeczytane - Jacuch - 26.01.2019, 10:38
RE: dzisiaj przeczytane - bonluk - 26.01.2019, 13:37
RE: dzisiaj przeczytane - bonluk - 26.01.2019, 13:38
RE: dzisiaj przeczytane - truten1974 - 26.01.2019, 15:00
RE: dzisiaj przeczytane - bonluk - 26.01.2019, 16:43
RE: dzisiaj przeczytane - michal79 - 26.01.2019, 16:47
RE: dzisiaj przeczytane - truten1974 - 26.01.2019, 16:48
RE: dzisiaj przeczytane - truten1974 - 27.02.2019, 17:18
RE: dzisiaj przeczytane - flamenco108 - 27.02.2019, 20:03
RE: dzisiaj przeczytane - Adam1969 - 27.02.2019, 21:25