beleczki, powałki sztywne, materiały elastyczne, poszerzone listewki
#1
Kazimierz Radomski "80 lat wśród pszczół" 2000

Powałki czy listewki międzyramkowe

   

   "Walka z warrozą ma sens bo nigdy co do nogi nie wybijemy warrozy" z innego forum. Paradoks pszczelarstwa.
Cytuj ten post