pszczoły zimowe i rewersantki
#1
https://www.researchgate.net/profile/Aneta_Strachecka/publication/262153609_Rewersja_procesu_starzenia_u_pszczol_miodnych_Apis_mellifera/links/0c960536c9ebc66fc1000000/Rewersja-procesu-starzenia-u-pszczol-miodnych-Apis-mellifera.pdf
Rewersja procesu starzenia u pszczół miodnych
(Apis mellifera)?
MILENA BAJDA, ANETA STRACHECKA, JERZY PALEOLOG
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Robotnice wchodzące w okres zimowania zawieszają
wszelkie prace, nie karmią larw, których w tym
okresie nie ma, skupiając się na wytwarzaniu ciepła.
Ich metabolizm zostaje spowolniony, a biologiczne
procesy starzenia wstrzymane. Z punktu widzenia polietyzmu
wiekowego robotnica zatrzymuje się w rozwoju
na funkcji karmicielki i trwa tak aż do wiosny,
kiedy zacznie karmić larwy i dalej się starzeć. Znaczne
przedłużenie życia pszczół można uzyskać także latem
„zabierając” im pracę i ograniczając dietę.

Jak już wykazano, pszczoły zimowe mogą opóźnić
swe starzenie biologiczne (potrafiąc je zatrzymać
w stadium karmicielki), a robotnice rewersujące mogą
nawet je cofnąć (rewersja behawioralna). Co więcej,
rewersji towarzyszy nie tylko fizjologiczne odmłodzenie
niektórych tkanek, ale także znaczne wydłużenie
okresu życia (od 75 do 135 dni) (6), czego nie spotkano
dotychczas u innych zwierząt. Interesujące jest to, że
temu procesowi robotnice podlegają tylko wtedy, gdy
zaistnieje nagła, zagrażająca bytowi rodziny potrzeba,
a nie „od tak” w celu wydłużenia sobie życia.

Obniżenie stężenia hormonu
juwenilnego i wzrost witelogeniny podczas rewersji
przywraca także funkcjonalność hemocytów w hemolimfie,
zwiększa odporność, a tym samym niweluje
skutki procesu starzenia w porównaniu do pszczół
lotnych (3, 7). W ostatniej części życia zmniejsza się
odporność organizmu, czyli dochodzi do stopniowej
immunosupresji. Okazało się, że pszczoły rewersantki
charakteryzuje odwrócenie immunosupresji (3), czyli
częściowe odnowienie potencjału immunologicznego
zmniejszonego w wyniku starzenia.

Niektóre pszczoły lotne nie są w stanie zrewersować
i starzeją się (57), kontynuując funkcję zbieraczek
niezależnie od sytuacji panującej w rodzinie pszczelej.
Od czego więc zależy, że jedne robotnice są w stanie
zmienić zachowanie i metabolizm, w konsekwencji
odmładzając się, a inne nie?

y rewersji niż pszczoły z dwóch pozostałych
grup. Koresponduje to z spostrzeżeniem, że u młodszych
zbieraczek, które krótko przebywały na zewnątrz
ula, istniało większe prawdopodobieństwo powrotu
(rewersji) do prac typowo ulowych niż u starszych
pszczół lotnych (24, 41). Intensywnie latające zbieraczki,
na które duży wpływ mają promieniowanie
słoneczne i temperatura (60), mają bowiem zmienioną
ekspresję genów w poszczególnych tkankach
w porównaniu z pszczołami ulowymi, co wpływa na
skracanie ich życia (34), dlatego pszczoła dłużej peł-
niąca funkcje zbieraczki ma krótszy oczekiwany czas
życia. Konsekwentnie, Rueppell i wsp. (43) zauważyli,
że gdy pszczoła była zmuszona dłużej pozostawać
w ulu i jej przejście z pszczoły ulowej w zbieraczkę
było opóźnione, wydłużała czas swojego życia w porównaniu
z pszczołami, które przeszły w kolejny etap
życia w sposób naturalny
Cytuj ten post
#2
[Obrazek: attachment.php?aid=1102]

Overwintering honey bees: biology and management
Mehmet Ali Do¨ ke, Maryann Frazier and Christina M Grozinger
ScienceDirect
http://ento.psu.edu/pollinators/publications/overwintering-honey-bees-biology-and-management
Cytuj ten post
#3
(22.10.2017, 17:40)Borówka napisał(a): (,,,)odmładzając się, a inne nie?

y rewersji niż pszczoły z dwóch pozostałych
grup. 
Mógłbyś dopowiedzieć urwane - dpokleję Uśmiech 
Fakty nie przestaną istnieć z powodu ich ignorowania 
Jola
Cytuj ten post
#4
Trochę o fizjologii pszczoły młodej immunokompetentnej w przeciwieństwie do szybko ulegającej immunosupresji zbieraczki.
Jak widać kinaza mTor, podobnie jak u ssaków, tez odgrywa tu rolę:

. Based on these findings, accordingly, there are correlative data in support of connections between insulin and TOR signalling, JH and vitellogenin in honey bees (Ament et al. 2008).
Ageing in a eusocial insect: molecular and physiological characteristics of life span plasticity in the honey bee
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2525450/#R180

[Obrazek: nihms48667f1.jpg]
Cytuj ten post
#5
Ageing in a eusocial insect: molecular and physiological characteristics of life span plasticity in the honey bee

LYet, in the honey bee, when foragers are manipulated to revert back to nurse tasks, the situation is different. Rather than changing the pathological status, the experimenter changes the social environment and in turn intervenes in the behavioural, physiological and endocrine status of the organism. Thus, by applying this experimental paradigm it is possible to recover the number of normal haemocytes to levels that are indistinguishable from nest bees, hence from individuals that are typically younger (Amdam et al. 2005).

At present, it is unclear if the recovery of the cellular immune system is due to a production of new haemocytes or due to a recruitment of stationary cells that survived the nest bee to forager transition. It is also unclear how the interplay between JH and vitellogenin may affect such processes. The molecular mechanisms that underlie the reversibility of immunosenescence and honey bee ageing, thereby, clearly merit further investigation.ike vertebrates insects suffer from infectious diseases that are a prevalent threat, in particular to old individuals. Adult pathogenic diseases are considered to be a major cause of mortality in honey bees (Page & Peng 2001). Thus, defence mechanisms against infections likely are important determinants of honey bee survival. Remarkably, experiments on the honey bee immune system were the first to demonstrate how age-related deterioration on the cellular level reflects social environmental changes, such as nurse–forager transition and even reversion, that is, all the experimentally amenable life-history changes that make the honey bee system an outstanding model for studies of life span plasticity (Amdam et al. 2005).W warunkach nieczerwienia i braku wziątku potencjał robotnic na długowieczność sięga do jednego roku życia głównie ze względu na posiadaną immunokompetencję w takim stanie. Do stanu tego pszczoła może wrócić.

Moreover, during unfavourable periods when brood rearing and foraging ceases, a third worker sub-caste develops (diutinus or ‘winter’ bees). This sub-caste is characterized by an extreme life span potential of up to 1 year (Maurizio 1950). Thereby, sister worker bees can show a vast but naturally occurring variation in longevity, albeit sharing a highly similar genetic background. Worker bees, furthermore, facilitate studies that contrast the robustness of ageing processes to their plasticity, because they display a unique feature: behavioural reversion (Robinson et al. 1992).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2525450/

Dalej więc uważam, że okresowa przerwa w czerwieniu spowodowana dziurą pożytkową w sezonie a nie tylko w zimie, (może ale nie musi) być holistycznie korzystna dla rodziny pszczelej ze względu na nękające ją albo potencjalnie mogące się rozwinąć choroby.

Na marginesie nie ma to nic wspólnego z głodzeniem pszczół czyli nie zabezpieczeniem ich celowo taką ilością pokarmu aby nie mogły przeżyć zimy.
Cytuj ten post
#6
CT owadów syntetyzuje szeroki zakres białek zapasowych
(29). Część została zidentyfikowana biochemicznie.
Niektóre z nich są specyficzne dla określonych
gatunków (27, 28, 57). Zwykle stężenie białek utrzymuje
się na wysokim poziomie w ostatnim stadium
larwalnym i ustępuje w czasie metamorfozy, dostarczając
w ten sposób protein do budowy imago (3). CT
jest także miejscem syntezy białek odpornościowych.
Poznano budowę części z nich i rolę w odporności
naturalnej i nabytej (23)

Natomiast u pszczół i kilku gatunków mrówek białko to jest syntetyzowane również przez trutnie i robotnice (59). Najwięcej witelogeniny produkuje CT robotnic karmiących czerw, jednak nawet wtedy jest to jedynie 1/20 witelogeniny matki pszczelej (18). Wg Fluri i wsp. (22), produkcja witelogeniny robotnic wzrasta jesienią i maleje w okresie zimowym. Obecnie trwają badania nad wyjaśnieniem wpływu witelogeniny na stres oksydacyjny, wspomaganie układu odpornościowego i przedłużanie życia u pszczół z wysokimi mianami hormonu juwenilnego (1, 45). Trofocyty produkują także lipoforynę – białko transportujące lipidy, feromony i hormon juwenilny (60). Warto zaznaczyć, że Nosema apis hamuje rozwój ciała tłuszczowego robotnic pszczoły – głównego miejsca syntezy białek odpornościowych owada (23).


Morfologia i funkcje ciała tłuszczowego owadów
z uwzględnieniem pszczoły miodnej Apis mellifera L.
JACEK CHOBOTOW, ANETA STRACHECKA*


Załączone pliki
.pdf   Ciaotuszcz.Med.Weter.2013.pdf (Rozmiar: 343,39 KB / Pobrań: 122)
Cytuj ten post