miód - badania
#1
Ciekawa analiza różnych badań. Wnioski są jeszcze otwarte z potencjalnych korzyści.

W analizie nie zwraca się uwagę na jakość miodu co IMHO jest sporym niedopatrzeniem ale to jest standard w wielu badaniach podobnie jak przy innych produktach. W związku w tym trzeba brać poprawkę na błędną ekstrapolację prowadzącą do wniosków generalizujących.

Honey - A Novel Antidiabetic Agent

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399220/

Int J Biol Sci. 2012; 8(6): 913–934.
Published online 2012 Jul 7. doi:  10.7150/ijbs.3697
PMCID: PMC3399220
Honey - A Novel Antidiabetic Agent
Omotayo O. Erejuwa, Siti A. Sulaiman, and Mohd S. Ab Wahab
Cytuj ten post
#2
TRANSFER MIEDZI, ŻELAZA I CYNKU W ŁAŃCUCHU
„KWIAT-PSZCZOŁA-MIÓD” W REJONACH O RÓŻNYM
STOPNIU UPRZEMYSŁOWIENIA
Ye k a t e r i n a Z o n o v a , P a w e ł M i g d a ł , A d a m R o m a n ,
E w a P o p i e l a - P l e b a n

http://www.opisik.pulawy.pl/pdf/materialy_55_konferencja.pdf

Celem badań była ocena zawartości cynku, miedzi i żelaza w próbkach kwiatów
roślin nektaro- i pyłkodajnych, miodu oraz organizmach pszczół, pochodzących z dwóch
obszarów województwa dolnośląskiego o różnym stopniu antropopresji.

Wnioski
1. Zawartość miedzi i cynku we wszystkich badanych próbach miodu była w granicach
dopuszczalnej normy.
2. Poziom zawartości miedzi w miodzie uzależniony był od ich zawartości w środowisku,
z którego pochodził badany produkt pszczeli.
Streszczenia z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Kazimierz Dolny 2018 89
3. W próbkach pszczół interakcje pomiędzy poziomem miedzi i cynku (z obu badanych
obszarach) oraz zawartością żelaza i cynku (z rejonu uprzemysłowionego) miały
charakter synergiczny, natomiast w próbach kwiatów roślin nektaro- i pyłkodajnych interakcje
pomiędzy stężeniem miedzi i cynku - charakter antagonistyczny
Pszczoły miodne nie wymierają w Polsce i w USA.
Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce, PAN
Cytuj ten post